برگزاری آزمون جامع بنیاد فرهنگی امام محمد باقر علیه السلام

این آزمون به طور هماهنگ در مدارس دوره اول بنیاد فرهنگی امام محمد باقر علیه السلام برگزار گردید

روز شنبه 7 اسفند ماه پایه هفتم

روز یکشنبه 8 اسفند ماه پایه هشتم

روز دوشنبه 9 اسفند ماه پایه نهم

گزارش ترافیک

آدرس: اصفهان،اتوبان شهید آقابابایی، پل تمدن، خیابان شهید خزایی، نرسیده به میدان شش راه

تلفن تماس: 03135583491 - 03135582140

وبسایت :vaseghi1.embschool.ir

آدرس کانال های دبیرستان در پیام رسان ایتا

کانال کلاس نهمی ها  eitaa.com/nohom99_00

کانال کلاس هشتمی ها eitaa.com/hashtom99_00

کانال کلاس هفتمی ها eitaa.com/haftom99_00